David WIlkerson Nicky Cruzin tarina.

Mainokset
Kategoria(t): Pyhän Hengen kaste. | Kommentoi

Nicky Cruz Helsingissä16.5.2014

Kategoria(t): Pyhän Hengen kaste. | Kommentoi

Nicky Cruz Helsingin Saalemilla 17.5.2014 | UskoTV

Nicky Cruz Helsingin Saalemilla 17.5.2014 | UskoTV.

Kategoria(t): Pyhän Hengen kaste. | Kommentoi

Jumalan temppeli

JUMALAN TEMPPELI

Uuden liiton seurakunta on Kristuksen ruumis ja siksi myös Pyhän Hengen temppeli, Jumalan asunto tällä nykyisellä aikakaudella,
1. Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

2. Kor. 6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

Ef. 2:19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,

Jeesuksen Kristuksen seurakunta Herran temppelinä viittaa tulevaan kirkkauden valtakuntaan ja itse taivaaseen. Taivaassa uskovilla on ”asumus Jumalalta”,
2. Kor. 5:1-5 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi.

Hebrealaiskirje puhuu myös taivaallisesta pyhäköstä, josta maallinen temppeli on pelkkä varjokuva,
Hepr. 8:5 ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: ”Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin.”
Hepr. 9:24 Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme.

Ilmestyskirja viittaa usein Johannekselle näytettyyn taivaalliseen temppeliin; ilmeisesti tällä tarkoitetaan Jumalan läsnäoloa,
Ilm. 7:15-16 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,

Ilm. 11:19 Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.

Johanneksen käyttämä kuvakieli tuo paikoin mieleen Hesekielin temppelin ja Sakarjan näkyjen kuvauksen,
Sak. 2:5Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä.
Ilm. 3:12 Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.

Temppeli voi viitata aivan yksinkertaisesti lunastettujen seurakuntaan. Sen sijaan Ilmestyskirjan luvuissa 11, 15 ja 16 tuskin puhutaan Kristuksen maanpäällisestä seurakunnasta; pikemminkin on kyseessä tuomioiden aikainen taivas. Uudessa Jerusalemissa ei ole temppeliä; kaupungin temppeli on itse Herra Jumala ja Karitsa,
Ilm. 21:22 Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.

Siellä Jumala on ”kaikki kaikissa”,
1. Kor. 15:22-28 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman ”siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle.” Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä: ”kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle.” Mutta kun hän sanoo: ”kaikki on alistettu”, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. .Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Siunaten: Johanna

Kategoria(t): Pyhän Hengen kaste. | Yksi kommentti

JOKAINEN TEKEE TILIN ITSETÄÄN JUMALALLE.

JOKAINEN TEKEE TILIN ITSETÄÄN JUMALALLE.

JUMALA NÄKEE JOKAISEN MEISTÄ SISINTÄ MYÖTEN JA TUNTEE MEISTÄ JOKAISEN, MUTTA ME NÄEMMÄ VAIN TOISESTA ULKOKUOREN. EMMEKÄ VOI TUOMITA TOISTA.

Room. 2:1 Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja.
Room. 14:7-13 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on: ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa.” Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta.

2.Kor. 5:15 ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
1.Piet. 4:1 Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli – sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä – ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.
Ga.2:19, 20 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

1.Tes.5:9, 10 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.
Luuk. 6:36 – 38 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.
Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.”

Ap.t.17:30, 31 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”
2.Kor.5 : 9 – 11 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan,
Filipp.. 2:1-11 Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.
Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
Matt. 12:35, 36 Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

JOKAINEN MEISTÄ TEKEE TILIN JUMALALLE VAIN OMISTA TEOISTA!

Room.2:1-3 Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka senkaltaisia tekevät.
Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka senkaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion?
1.Piet.4: 5 Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
1Piet.3: 9-11 Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.
Room.5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

JUMALA ON MEITÄ ARMAHTANUT JEESUKEN KRISTUKSEN SOVITUSTYÖLLÄ GOLGATAN KESKIMMÄISELLÄ RISTILLÄ! ARMAHDETAAN JA RAKASTETAAN TOISIAMME. JEESUS ON ESIMERKKIMME.
Room. 8: 1 -8 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.
Hebr. 9:25 Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.
Matt. 25:32 – 38 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’ Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ’Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?
Kol.3:12 – 14 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.

ARMAHTAKAAMME TOINEN TOISIAMME, SILLÄ EMME NÄE TOISEN SISIMPÄÄN KUTEN JUMALA NÄKEE JA OSAA AUTTAA YSTÄVÄÄMME. YSTÄVÄMMEKIN ON JUMALAN ARMON PERILLINEN.

1.Piet.3:8 Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa; sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä: ”joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan.”
Jaak. 3:13 Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.
Joh. 8:11 Jeesus sanoi hänelle: ” En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedestä enää syntiä tee”
Gal.6:9, 10 Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

Siunaten: Johanna

Kategoria(t): Pyhän Hengen kaste. | Kommentoi

Kaikki ovat tehneet syntiä ja vain Jeesus pelastaa.

Tässä muutama Raamatun paikka, sillä sana on totuus ja koskettaa ihmisen sydäntä:

Room. 3:23, 24 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
Room. 11:32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.
Gal. 3:22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.
1. Joh. 1: 8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
1. Joh. 1: 10. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

NIIN SELKEÄSTI RAAMATTU KERTOO KUINKA IHMINEN TARVITSEE JEESUSTA PELASTUAKSEEN JA PÄÄSTÄKSEEN TAIVAASEEN. JA ELLEI OTA JEESUKSEN SOVINTOTYÖTÄ ELÄMÄÄNSÄ NIIN JOUTUU IANKAIKKISEEN KADOTUKSEEN.

1.Tim.2:5 sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus.
Joh. 14:6. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
2. Kor. 5:19-20 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen viran. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

Joh. 3: 16-18 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
Room. 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

Raamattu on täynnä näitä ihania lupauksia, neuvoja ja rohkaisuja ihmisille. Kannattaa päivittäin lukea Raamattua.
Jeesuksen kolme tärkeää sanaa ristillä:” Se on täytetty.”
Jeesus sovitti ihmisten synnit ja sairaudet Golgatan keskimmäisellä ristillä, jotta jokainen voisi pelastua ja parantua uskomalla Häneen, Jumalan Poikana ja Vapahtajanaan.
Maanpäällä on jokaisen ihmisen valittava, missä hän tahdoo viettää ikuisuutensa. Taivaassa Jumala pyyhkii kaikki kyyneleesi ja alkaa ikuinen ilo.
Uskon ettei kukaan tahdo iankaikkiseen kadotukseen, jossa on itku ja hammasten kiristys. Ikuisuus ei pääty koskaan.

JEESUS KUTSUU JOKAISTA IHMISTÄ PELASTUKSEEN KAKSI TAI KOLME KERTAA ANTAMALLA ETSIKKOAJAN.

OTATHAN JEESUS ELÄMÄSI HERRAKSI, NIIN PELASTUT.

Tahtoessanne tulla uskoon, voitte rukoilla vaikka näin: Olen syntinen ja tarvitsen sinua, Jeesus. Uskon että kuolit minun syntieni ja sairauksieni puolesta Golgatan keskimmäisellä ristillä. Pese verelläsi kaikki minun syntini ja anna ne anteeksi, sekä täytä Pyhällä Hengellä ja tulella. Ota kaikki valtuudet elämästäni. Johdata minut taivaaseen saakka. Aamen.

Kun olet rukoullut tuon rukouksen, niin etsi sellainen seurakunta missä ei vesitetä Jumalan sanaa ja etsi paimen tai vanhemmistoveli käsiisi ja pyydä päästä uskovien kasteelle. Tietenkin kannattaa heti todistaa, että olet uskossa.

Siunaten: Johanna

Kategoria(t): Pyhän Hengen kaste. | Kommentoi

Vain Jeesuksen Kristuksen kautta päästään Isän Jumalamme luokse.

Kun otat Jeesuksen elämääsi, silloin otat vastaan Jumalan.
1. Joh. 2:23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
1. Joh. 4:10 Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
1 Joh. 5:12, 13 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
1.Tim.2:5 sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus

Kuinka selkeää Jumalan sanaa. Vain Jeesuksen veri todella puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta ja antaa oikeuden Isän istuimen eteen. Ei mikään enää erota sinua Jumalan rakkaudesta, kun olet Jeesuksen oma.

Room. 8:38-39 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Jeesus kuoli, jotta sinä voisit päästä Jumalan yhteyteen.

2. Kor. 5:19-20 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen viran. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
Kun meillä on Jeesus niin emme tarvitse pelätä mitään.
Room. 8:31-32 Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?

Tahtoessasi tulla uskoon voit rukoilla perässäni: Olen sytinen ja tarvitsen sinua Jeesus. Anna anteeksi kaikki syntini ja pese minut verelläsi kaikesta synnistä puhtaaksi. Tule elämäni Herraksi ja valtiaaksi ja anna voima elää tahtoasi noudattaen taivaan kotiin saakka. Täytä Pyhällä Hengellä ja tulella. Aamen.

Siunaten: Johanna

Kategoria(t): Pyhän Hengen kaste. | Kommentoi